Бинарни уроци

През последните години се наблюдава все по-слаба мотивация на учениците за учене, нарастваща пасивност по време на учебните часове.

Затова колективът на СУ „Св. св. Кирил и Методий” си постави за цел да мотивира учениците за учене, редовно посещаване на училище и успешното им приобщаване в образователната среда и плавен преход между IV  и  V клас, както и адаптация на петокласниците. За постигане на целта преподавателите ще използват нетрадиционна форма за организация на обучението (бинарен урок). Този тип уроци се прилагат, както в професионалното образование, така и в общообразователното училище. В бинарните уроци теоретичните знания и практическите умения се формират неразделно. В тях могат да се обединят преподаватели от различни предмети и направления или двама преподаватели, като единият от тях е от начален етап, а другият от прогимназиален етап.

За по-добра адаптация на учениците от пети клас през месец октомври бяха проведени бинарни уроци съвместно с учителите от начален етап, преподавали им до четвърти клас с преподавателите от прогимназиален етап по български език и литература, математика и английски език.

Вашият коментар