„The clean air game“

    Ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Рудозем  взеха участие  за трети път през тази учебна година в проект „The clean air game“ на Програма Еразъм+, чиято цел е да се повиши екологичното съзнание на участниците и да подобри качеството на дейности, насочени към намаляване на ниските емисии, обмяна на опит, насърчаване да  променят навиците си към по-екологични. В проекта участваха младежи от Полша, България и Сърбия. В периода 04 – 11.05.2023 година ученици от 9, 10 и 11 клас с ръководител Сузана Башева, прекараха незабравими дни в Полша – Нови Тарг  посветени на осведомеността за феномена SMOG, неговата причина  и какво можем да направим, за да намалим ефектите от това явление.

   Проектът предвиждаше реализиране на  изследователски задачи за борба със смога – образователни материали, които насочиха вниманието към проблема и съдържаха препоръки за неговото елиминиране. По време на проекта  се фокусира върху създаването на среднометражен филм, който ще принуди зрителя да размишлява върху смога. Дейностите по проекта се реализираха с помощта на методи на неформално обучение, като семинари, срещи, дискусии, презентации, мозъчна атака, интервю и онлайн игри. Организацията домакин организира посещение на най-старата Солна мина „Бо̀хня“,която е неработеща в момента, работела е от 1251 до 1990 г.

    Обектът днес е забележителност и е отворен за туризъм и лечение. Той е полски исторически паметник, а през 2013 г. е вписан в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Беше организирано посещение и на Национален парк Татра, Полша. Разположен е в планинската верига Татри, на територията на Малополско войводство. Татренският национален парк е един от 23-те национални парка в Полша. Парковата администрация се намира в Закопане.

   В края на срещата участниците от Полша, България и Сърбия се разделиха в очакване на предстоящите мобилности и посланието към новите си приятели – „Нека опазим природата чиста“. Засилването на европейското  съзнание на нашите ученици е от изключително значение за нас  и превръща училището ни в интересно място за творческо учене и изява.