Саундпейнтинг е …

Саундпейнтинг (Soundpainting) е увлекателен метод за работа с професионалисти художници, деца, студенти по изкуство, учители, любителски театрални групи или хорове, деца с различен културен произход или със специални нужди.

Методът саундпейнтинг е достъпен за всички ученици – от деца в предучилищна възраст до гимназисти и дори до тези със специални нужди. Чрез ангажиране на множество стилове на обучение (вербален, визуален, слухов и кинестетичен), саундпейнтингът разчупва границите, докосвайки скрити умения и изразяване, които помагат на учениците да разберат по-добре себе си и света, в който живеят, докато учат и изследват изкуството чрез форми на танц, театър и музика. Саундпейнтингът е напълно достъпен за хора от всяка възраст, опит или способности.

Образователната система на нашето време оставя ограничено пространство за творчество и иновации. Саундпейнтингът отваря съвсем ново пространство за творчество, като позволява на участниците не само да правят грешки, но и се насърчавта да виждат грешките си като нова възможност.

При метода, „Soundpainter“ (композиторът, учителят, треньорът), обикновено е застанал пред групата от участници, съобщава серия от знаци, използвайки жестове с ръце и тяло, указващи специфични идейности, които трябва да бъдат изпълнени от групата. Учителят/треньорът развива отговорите на участниците, като ги оформя в композицията и след това укачва друга поредица от жестове и продължава в този процес на композиране.

При композирането учителят/треньорът понякога знае какво ще се получи като краен резултат и насочва процеса към него, но може да избере и да работи спонтанно и без конкретен план за резултата.

Някои от предимствата на саундпейнтинга са:

  • практикуване на креативно мислене;
  • откриване, че може да има повече от един правилен отговор и множество различни гледни точки, които не е задължително да са грешни;
  • учене за наблюдаване, анализиране и интерпретиране;
  • изразяване на чувства без думи;
  • практикуване на умения за решаване на проблеми, умения за критично мислене;
  • умения за танци, музика, театър, умения за създаване на изкуство;
  • учене за сътрудничество с други деца и учене на толерантност един към друг;
  • изграждане на самочувствие, тъй като няма един правилен начин за постигане на нещо при саундпейнтинга, всеки човек може да почувства гордност от своите оригинални художествени творения.

Вашият коментар